Merač stopala

       

   Postupak merenja

1. U sedećem položaju stavite dečje stopalo na papir
2. Olovkom pažljivo zabeležite liniju 1 na kojoj ste postavili kutiju
3. Naslonite petu na kutiju
4. Olovkom pažljivo zabeležite vrh prstiju (liniju 2) kao na slici
5. Izmerite tačno rastojanje lenjirom između linije 1 i 2
6. Uporedite dobijenu vrednost sa brojevima iz tabele
Na primer:
Primer 1: Izmerili ste 13.4 cm, to se poklapa sa našim brojem 21,poželjno je detetu kupiti cipelice broj 21
Primer 2: Izmerili ste 13.7 cm, to se poklapa sa našim brojem 21, ali je poželjno detetu kupiti cipelice broj 22
Napomena: Razlika među brojevima je 6-7 mm